Zespół Szkół W Zielonce Im. Prezydenta Ignacego Mościckiego

no image Placówka publiczna o nazwie Zespół Szkół w Zielonce im. Prezydenta Ignacego Mościckiego jest zlokalizowana pod adresem 5220 Zielonka, ulica Inżynierska, nr 1. Jest to zespół szkół i placówek oświatowych. W instytucji mogą pobierać naukę bez kategorii. Zarządza nią Powiat ziemski. Przydzielony jej Regon to 000201750. Do instytucji uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do szkoły to 227810250. Instytucja dysponuje także faxem 227810250.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...