Zespół Szkół Rolniczych Im. Władysława Grabskiego

no image Szkoła publiczna o nazwie Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego jest zlokalizowana pod adresem 86300 Grudziądz, ulica Lipowa, nr 33. Jest to zespół szkół i placówek oświatowych. W instytucji mogą pobierać naukę bez kategorii. Zarządza nią Miasto na prawach powiatu. Nadany jej Regon to 000096141. Do placówki uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do szkoły to 564648240. Jednostka dysponuje także faxem 564648241.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...