Zespół Szkół Publicznych W Milczy

no image Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Publicznych w Milczy jest położona pod adresem 38483 Milcza, ulica Szkolna, nr 16. Jest to zespół szkół i placówek oświatowych. W placówce mogą się kształcić bez kategorii. Zarządza nią Gmina. Nadany jej numer Regon to 371165268. Do placówki uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 134358117. Podmiot dysponuje również faksem 134358117.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...