Zespół Szkół Dla Dzieci Przewlekle Chorych Przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

no image

Placówka publiczna o nazwie Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym znajduje się pod adresem 62510 Konin, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nr 1. Jest to zespół szkół i placówek oświatowych. W placówce mogą się kształcić bez kategorii. Zarządza nią Miasto na prawach powiatu. Przyznany jej Regon to 311092748. Do placówki chodzi 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 632423043. Placówka dysponuje także faxem 632423043.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...