Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Dla Niesłyszących Nr 29

no image Instytucja publiczna o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Niesłyszących nr 29 jest zlokalizowana pod adresem 30731 Kraków, ulica Grochowa, nr 19. Jest to zasadnicza szkoła zawodowa. W instytucji mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Kieruje nią Miasto na prawach powiatu. Przyznany jej numer Regon to 120005071. Do instytucji chodzi 25 uczniów, w tym 10 stanowią uczennice. Numer telefonu szkoły to 126532684.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...