Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8

no image Instytucja publiczna o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 jest zlokalizowana pod adresem 44100 Gliwice, ulica Bojkowska, nr 16. Jest to zasadnicza szkoła zawodowa. W placówce mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Kieruje nią Miasto na prawach powiatu. Nadany jej Regon to 271995441. Do placówki uczęszcza 63 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do szkoły to 322320374. Placówka dysponuje także faxem 322320374.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...