Zasadnicza Szkoła Zawodowa

no image Placówka publiczna o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest położona pod adresem 97360 Kamieńsk, ulica Szkolna, nr 4. Jest to zasadnicza szkoła zawodowa. W placówce mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Zarządza nią Gmina. Przydzielony jej nr Regon to 592148570. Do placówki chodzi 38 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu szkoły to 446817526. Podmiot posługuje się również faksem 446817526.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...