Xviii Liceum Profilowane

no image Jednostka publiczna o nazwie XVIII Liceum Profilowane jest zlokalizowana pod adresem 60365 Poznań, ulica Szamotulska, nr 33. Jest to liceum profilowane. W instytucji mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Kieruje nią Miasto na prawach powiatu. Przyznany jej Regon to 300017830. Do instytucji uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu szkoły to 618672680. Jednostka dysponuje także faksem 618673203.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...