Wesołe Misie U Speakera

no image Placówka niepubliczna o nazwie Wesołe Misie u Speakera znajduje się pod adresem 36020 Tyczyn, ulica Tycznera, nr 2A. Jest to przedszkole. W placówce mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Szkoła została zarejestrowana z ramienia podmiotu Gmina Tyczyn (miejsko-wiejska). Nadany jej Regon to 690428700. Do instytucji uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 172291927.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...