Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zaoczne Mazursko-Podlaskiego Centrum Edukacji

no image Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zaoczne Mazursko-Podlaskiego Centrum Edukacji mieści się pod adresem 19500 Gołdap, ulica Kościuszki, nr 25. Jest to liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. W instytucji mogą się uczyć dorośli. Zarządza nią Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji. Jednostka została zarejestrowana z ramienia podmiotu Powiat gołdapski (ziemski). Przydzielony jej numer Regon to 280155381. Do instytucji uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 697263697.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...