Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca Do Pracy

no image Jednostka publiczna o nazwie Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest położona pod adresem 88300 Szerzawy, ulica Szerzawy, nr 2. Jest to szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością. W placówce mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Zarządza nią Powiat ziemski. Przydzielony jej Regon to 093208917. Do instytucji uczęszcza 21 uczniów, w tym 13 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 523157026. Podmiot dysponuje również faksem 523157026.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...