Technikum Zawodowe Nr 5

no image Placówka publiczna o nazwie Technikum Zawodowe Nr 5 znajduje się pod adresem 78400 Szczecinek, ulica Stanisława Staszica, nr 15. Jest to technikum. W instytucji mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Kieruje nią Powiat ziemski. Nadany jej numer Regon to 331356025. Do placówki uczęszcza 287 uczniów, w tym 227 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 943731089. Instytucja posługuje się również faksem 943731089.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...