Technikum Dla Niewidomych

no image Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej o nazwie Technikum dla Niewidomych jest położona pod adresem 5080 Laski, ulica Brzozowa, nr 75. Jest to technikum. W placówce mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Kieruje nią Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Szkoła została wpisana do rejestru z ramienia podmiotu Powiat warszawski zachodni (ziemski). Nadany jej numer Regon to 007025977. Do placówki chodzi 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 227523114. Podmiot posługuje się także faxem 227523009.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...