Technikum Architektury Krajobrazu W Wojkowicach

no image Szkoła publiczna o nazwie Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach jest zlokalizowana pod adresem 42580 Wojkowice, ulica Źrałków, nr 1. Jest to technikum. W placówce mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Kieruje nią Powiat ziemski. Przydzielony jej Regon to 278099336. Do placówki chodzi 93 uczniów, w tym 45 stanowią uczennice. Numer telefonu szkoły to 327695762. Podmiot dysponuje także faksem 327695762.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...