Technika Na Podbudowie Gimnazjum Przy Zs Nr 6

no image Szkoła publiczna o nazwie technika na podbudowie gimnazjum przy ZS Nr 6 mieści się pod adresem 22680 Lubycza Królewska, ulica Szkolna, nr 2. Jest to technikum. W instytucji mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Zarządza nią Powiat ziemski. Przydzielony jej Regon to 951159649. Do instytucji uczęszcza 88 uczniów, w tym 29 stanowią uczennice.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...