Szkolne Schronisko Młodzieżowe 'podlasie' W Białymstoku

no image Szkoła publiczna o nazwie Szkolne Schronisko Młodzieżowe 'Podlasie' w Białymstoku jest położona pod adresem 15443 Białystok, ulica Al. J.piłsudskiego, nr 7b. Jest to szkolne schronisko młodzieżowe. W instytucji mogą się kształcić bez kategorii. Kieruje nią Miasto na prawach powiatu. Przyznany jej Regon to 002348760. Do instytucji uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 856524250. Podmiot posługuje się również faksem 856526069.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...