Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym W Chojnie

no image Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie znajduje się pod adresem 74500 Chojna, ulica Podmurze, nr 4. Jest to szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością. W instytucji mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Kieruje nią Powiat ziemski. Nadany jej nr Regon to 320404161. Do placówki uczęszcza 20 uczniów, w tym 12 stanowią uczennice. Numer telefonu szkoły to 914141691. Jednostka dysponuje również faksem 914141691.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...