Szkoła Przysposabiająca Do Pracy

no image Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Przysposabiająca do Pracy znajduje się pod adresem 41400 Mysłowice, ulica Plac Wolności, nr 3. Jest to szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością. W placówce mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Zarządza nią Miasto na prawach powiatu. Nadany jej Regon to 278287859. Do instytucji chodzi 25 uczniów, w tym 7 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 322222056. Instytucja dysponuje również faksem 322222056.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...