Szkoła Policealna W Siennie

no image Jednostka publiczna o nazwie Szkoła Policealna w Siennie jest zlokalizowana pod adresem 27350 Sienno, ulica Szkolna, nr 41. Jest to szkoła policealna (ponadgimnazjalna). W instytucji mogą się kształcić dorośli. Kieruje nią Powiat ziemski. Przyznany jej Regon to 140126994. Do instytucji chodzi 92 uczniów, w tym 39 stanowią uczennice. Numer telefonu do szkoły to 483786083. Podmiot posługuje się także faksem 483786028.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...