Szkoła Policealna Nr 3

no image Placówka publiczna o nazwie Szkoła Policealna nr 3 mieści się pod adresem 25336 Kielce, ulica Kopernika, nr 8. Jest to szkoła policealna (ponadgimnazjalna). W placówce mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Zarządza nią Miasto na prawach powiatu. Przyznany jej numer Regon to 260041262. Do placówki uczęszcza 7 uczniów, w tym 3 to uczennice. Numer telefonu szkoły to 413445998. Placówka dysponuje także faksem 413442356.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...