Szkoła Podstawowa W Staroźrebach

no image Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Podstawowa w Staroźrebach jest położona pod adresem 9440 Staroźreby, ulica Szkolna, nr 7. Jest to szkoła podstawowa. W instytucji mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Przyznany jej numer Regon to 000273749. Do placówki chodzi 249 uczniów, w tym 129 stanowią uczennice. Numer telefonu do szkoły to 242617011.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...