Szkoła Podstawowa W Kuźnicy Błońskiej

no image Placówka publiczna o nazwie Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej jest zlokalizowana pod adresem 98273 Kuźnica Błońska, ulica Kuźnica Błońska, nr 9. Jest to szkoła podstawowa. W placówce mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Zarządza nią Gmina. Nadany jej numer Regon to 731028685. Do instytucji uczęszcza 28 uczniów, w tym 14 stanowią uczennice. Numer telefonu do szkoły to 438208147.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...