Szkoła Podstawowa W Hedwiżynie

no image Placówka publiczna o nazwie Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie znajduje się pod adresem 23400 Hedwiżyn, nr 88B. Jest to szkoła podstawowa. W placówce mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Nadany jej nr Regon to 001133915. Do instytucji chodzi 120 uczniów, w tym 59 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 848671708.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...