Szkoła Podstawowa W Brzegu Głogowskim

no image Placówka publiczna o nazwie Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim jest położona pod adresem 67231 Brzeg Głogowski, nr 27. Jest to szkoła podstawowa. W placówce mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Nadany jej nr Regon to 001240203. Do instytucji uczęszcza 53 uczniów, w tym 26 stanowią uczennice. Numer telefonu do szkoły to 768314127. Placówka posługuje się również faksem 768314127.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...