Szkoła Podstawowa W Broszkach

no image Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Podstawowa w Broszkach znajduje się pod adresem 98270 Broszki, ulica -, nr 4. Jest to szkoła podstawowa. W placówce mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Zarządza nią Gmina. Nadany jej numer Regon to 001149483. Do instytucji uczęszcza 52 uczniów, w tym 28 stanowią uczennice. Numer telefonu do szkoły to 438202243.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...