Szkoła Podstawowa W Bogatem

no image Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Podstawowa w Bogatem mieści się pod adresem 6300 Bogate, ulica Bogate, nr 11. Jest to szkoła podstawowa. W instytucji mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Przyznany jej nr Regon to 001106806. Do placówki chodzi 163 uczniów, w tym 81 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 297513925. Placówka dysponuje także faxem 297513925.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...