Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 W Lublinie

no image Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie jest zlokalizowana pod adresem 20301 Lublin, ulica Bronowicka, nr 21. Jest to szkoła podstawowa. W instytucji mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Kieruje nią Miasto na prawach powiatu. Przydzielony jej numer Regon to 000218710. Do placówki chodzi 92 uczniów, w tym 29 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 817461407. Instytucja posługuje się również faksem 817461407.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...