Szkoła Podstawowa Nr65

no image Instytucja publiczna o nazwie szkoła podstawowa nr65 jest zlokalizowana pod adresem 80770 Gdańsk, ulica Śluza, nr 6. Jest to szkoła podstawowa. W instytucji mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Przyznany jej numer Regon to 000737002. Do instytucji chodzi 277 uczniów, w tym 135 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 583014546. Jednostka dysponuje również faksem 583203380.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...