Szkoła Podstawowa Nr 20 W Lublinie

no image Szkoła publiczna o nazwie Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie jest zlokalizowana pod adresem 20407 Lublin, ulica Al.józefa Piłsudskiego, nr 26. Jest to szkoła podstawowa. W instytucji mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Przyznany jej nr Regon to 000217768. Do instytucji chodzi 353 uczniów, w tym 190 stanowią uczennice. Numer telefonu szkoły to 815321435. Placówka dysponuje również faksem 815349971.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...