Szkoła Podstawowa Nr 2 Z Przedszkolem Im. Królowej Jadwigi W Niechobrzu

no image Placówka publiczna o nazwie Szkoła Podstawowa nr 2 z Przedszkolem im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu jest położona pod adresem 36047 Niechobrz, nr 549. Jest to szkoła podstawowa. W instytucji mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Zarządza nią Gmina. Nadany jej nr Regon to 001131900. Do placówki chodzi 80 uczniów, w tym 45 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 178718224. Jednostka dysponuje również faxem 178718040.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...