Szkoła Podstawowa Nr 1 Im T. Kościuszki W Proszowicach

no image Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Podstawowa nr 1 im T. Kościuszki w Proszowicach jest zlokalizowana pod adresem 32100 Proszowice, ulica Kościuszki, nr 15. Jest to szkoła podstawowa. W placówce mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Zarządza nią Gmina. Nadany jej numer Regon to 000703612. Do instytucji chodzi 597 uczniów, w tym 302 to uczennice. Numer telefonu szkoły to 123861640. Jednostka posługuje się także faxem 123860080.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...