Szkoła Podstawowa Im Jana Pawła Ii W Antoniówce

no image Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Antoniówce jest zlokalizowana pod adresem 22435 Antoniówka, nr 78. Jest to szkoła podstawowa. W instytucji mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Zarządza nią Gmina. Nadany jej Regon to 001134429. Do instytucji uczęszcza 56 uczniów, w tym 30 stanowią uczennice. Numer telefonu szkoły to 846153294. Podmiot posługuje się także faxem 846153294.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...