Szkoła Podstawowa Im bohaterów Westerplatte W Gardnie

no image Jednostka publiczna o nazwie Szkoła Podstawowa im Bohaterów Westerplatte w Gardnie jest zlokalizowana pod adresem 74100 Gardno, ulica Niepodległości, nr 1. Jest to szkoła podstawowa. W placówce mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Przyznany jej numer Regon to 001222889. Do instytucji uczęszcza 247 uczniów, w tym 118 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 914041120. Instytucja dysponuje także faksem 914041120.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...