Szkoła Podstawowa

no image Jednostka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej o nazwie Szkoła Podstawowa "ETNA" w Koszalinie jest zlokalizowana pod adresem 75333 Koszalin, ulica Batalionów Chłopskich, nr 79. Jest to szkoła podstawowa. W instytucji mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Szkoła została wpisana do rejestru z ramienia organu Gmina M. Koszalin (miejska). Nadany jej nr Regon to 331063725. Do placówki chodzi 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 943461460. Placówka dysponuje również faxem 943461461.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...