Szkola Podstawowa

no image Instytucja publiczna o nazwie Szkola Podstawowa mieści się pod adresem 5191 Stare Pieścirogi, ulica Kolejowa, nr 65. Jest to szkoła podstawowa. W placówce mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Nadany jej numer Regon to 001156649. Do instytucji chodzi 231 uczniów, w tym 129 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 236912767. Instytucja posługuje się również faksem 236912767.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...