Społeczne Gimnazjum W Węgoju

no image Placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej o nazwie Społeczne Gimnazjum w Węgoju znajduje się pod adresem 11300 Węgój, nr 19. Jest to gimnazjum. W placówce mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Zarządza nią Węgojskie Stowarzyszenie Edukacji Lokalnej-CEL. Szkoła została zarejestrowana z ramienia podmiotu Gmina Biskupiec (miejsko-wiejska). Nadany jej numer Regon to 280118486. Do instytucji uczęszcza 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu szkoły to 897152418. Instytucja posługuje się także faksem 897152418.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...