Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

no image Szkoła publiczna o nazwie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 jest położona pod adresem 86300 Grudziądz, ulica Parkowa, nr 25. Jest to specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. W instytucji mogą się kształcić bez kategorii. Kieruje nią Miasto na prawach powiatu. Nadany jej nr Regon to 000198410. Do placówki uczęszcza 49 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 564623426. Jednostka posługuje się także faksem 564623426.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...