Publiczny Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej W Bobrownikach

no image Szkoła publiczna o nazwie publiczny Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach jest zlokalizowana pod adresem 63520 Bobrowniki, ulica Bobrowniki, nr 25. Jest to punkt przedszkolny. W instytucji mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Kieruje nią Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrowniki. Jednostka została zarejestrowana z ramienia podmiotu Gmina Grabów nad Prosną (miejsko-wiejska). Nadany jej Regon to 251448594. Do instytucji chodzi 21 uczniów, w tym 17 stanowią uczennice. Numer telefonu do szkoły to 627305132. Podmiot dysponuje także faxem 627305132.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...