Publiczne Przedszkole Nr 12

no image Placówka publiczna o nazwie Publiczne Przedszkole nr 12 mieści się pod adresem 64920 Piła, ulica Reja, nr 11. Jest to przedszkole. W instytucji mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Przydzielony jej Regon to 301407711. Do placówki chodzi 204 uczniów, w tym 90 stanowią uczennice. Numer telefonu do szkoły to 672132774. Podmiot posługuje się także faksem 672132774.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...