Publiczne Przedszkole Nr 1 W Łazach

no image Placówka publiczna o nazwie Publiczne Przedszkole nr 1 w Łazach znajduje się pod adresem 42450 Łazy, ulica Topolowa, nr 9. Jest to przedszkole. W instytucji mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Przydzielony jej nr Regon to 272001603. Do instytucji uczęszcza 169 uczniów, w tym 84 to uczennice. Numer telefonu do szkoły to 326729459. Placówka dysponuje także faksem 326729459.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...