Publiczne Gimnazjum Im. Ks. Pawła Rogowskiego W Kaletach

no image Instytucja publiczna o nazwie Publiczne Gimnazjum im. ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach jest zlokalizowana pod adresem 42660 Kalety, ulica 1 Maja, nr 4. Jest to gimnazjum. W placówce mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Przydzielony jej Regon to 276607840. Do instytucji uczęszcza 176 uczniów, w tym 92 to uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 343577207. Jednostka dysponuje również faksem 343577207.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...