Publiczna Szkoła Podstawowa W Podolszu

no image Jednostka publiczna o nazwie Publiczna Szkoła Podstawowa w Podolszu jest zlokalizowana pod adresem 32640 Podolsze, ulica Zatorska, nr 37. Jest to szkoła podstawowa. W instytucji mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Przyznany jej numer Regon to 356771032. Do placówki uczęszcza 85 uczniów, w tym 38 stanowią uczennice. Numer telefonu szkoły to 338410551. Podmiot dysponuje również faksem 338410551.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...