Publiczna Szkoła Podstawowa W Nowej Wsi

no image Placówka publiczna o nazwie Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi jest zlokalizowana pod adresem 26900 Nowa Wieś, nr 81. Jest to szkoła podstawowa. W instytucji mogą się kształcić dzieci lub młodzież. Zarządza nią Gmina. Nadany jej Regon to 000836997. Do instytucji chodzi 104 uczniów, w tym 52 to uczennice. Numer telefonu do szkoły to 486147516. Podmiot dysponuje także faksem 486147516.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...