Publiczna Szkoła Podstawowa W Brudkach Starych

no image Szkoła publiczna o nazwie Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych jest położona pod adresem 7311 Brudki Stare, ulica -, nr 73. Jest to szkoła podstawowa. W instytucji mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Nadany jej numer Regon to 001244359. Do placówki uczęszcza 81 uczniów, w tym 34 to uczennice. Numer telefonu szkoły to 296459638.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...