Publiczna Szkoła Podstawowa Im Jana Pawła i I W Toporzyku

no image Jednostka publiczna o nazwie Publiczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła I I w Toporzyku jest zlokalizowana pod adresem 78320 Toporzyk, ulica -, nr 23. Jest to szkoła podstawowa. W instytucji mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Nadany jej nr Regon to 001175291. Do placówki uczęszcza 56 uczniów, w tym 23 to uczennice. Numer telefonu do szkoły to 943661578. Instytucja dysponuje także faksem 943661578.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...