Przedszkole Z Oddziałami Interacyjnymi Nr 1

no image Jednostka publiczna o nazwie PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTERACYJNYMI NR 1 "POD TOPOLĄ" jest położona pod adresem 5090 Raszyn, ulica Pruszkowska, nr 21C. Jest to przedszkole. W instytucji mogą się uczyć dzieci lub młodzież. Zarządza nią Gmina. Nadany jej numer Regon to 013006969. Do instytucji uczęszcza 139 uczniów, w tym 60 stanowią uczennice. Numer telefonu do szkoły to 224981406. Jednostka posługuje się także faksem 224994267.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...