Przedszkole W Czaczu

no image Placówka publiczna o nazwie Przedszkole w Czaczu mieści się pod adresem 64030 Czacz, ulica Parkowa, nr 2. Jest to przedszkole. W placówce mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Zarządza nią Gmina. Nadany jej numer Regon to 001118353. Do instytucji chodzi 66 uczniów, w tym 37 stanowią uczennice. Numer telefonu do sekretariatu to 655180227. Instytucja posługuje się także faxem 655180227.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...