Przedszkole Nr 46

no image Placówka publiczna o nazwie Przedszkole Nr 46 jest zlokalizowana pod adresem 80764 Gdańsk, ulica Szuwary, nr 2. Jest to przedszkole. W instytucji mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Nadany jej Regon to 190574038. Do instytucji uczęszcza 101 uczniów, w tym 55 stanowią uczennice. Numer telefonu do szkoły to 583012528. Instytucja posługuje się także faksem 583012528.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...