Przedszkole Niepubliczne Ochronka Św Józefa

no image Instytucja niepubliczna o nazwie Przedszkole Niepubliczne Ochronka św Józefa jest położona pod adresem 33230 Szczucin, ulica Wolności, nr 45. Jest to przedszkole. W instytucji mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Szkoła została zarejestrowana z ramienia podmiotu Gmina Szczucin (miejsko-wiejska). Przydzielony jej nr Regon to 040002278. Do instytucji chodzi 0 uczniów, w tym 0 stanowią uczennice. Numer telefonu szkoły to 146436269.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...