Przedszkole Młynary

no image Placówka publiczna o nazwie Przedszkole Młynary jest zlokalizowana pod adresem 14420 Młynary, ulica Słowackiego, nr 14. Jest to przedszkole. W instytucji mogą pobierać naukę dzieci lub młodzież. Kieruje nią Gmina. Przydzielony jej numer Regon to 170000287. Do placówki uczęszcza 49 uczniów, w tym 22 to uczennice. Numer telefonu do szkoły to 552486083. Placówka posługuje się również faksem 552486083.

Instytucja publiczna o nazwie Zespół Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Kamieńcu znajduje się pod...

Instytucja publiczna o nazwie Szkoła Policealna dla Dorosłych jest położona pod adresem 24320 Poniatowa, ulica...